Sommerskiturisme er intet nytt påfunn. I mange tiår har skientusiaster som ikke kan få nok av ski og snø trukket til fjells, for å forlenge sesongen under helt andre og egenartede forhold enn det vinteren byr på. Men hvordan er det mulig å kunne stå eller gå på ski midt på sommeren? Snøen smelter jo virkelig på fjellet, også på sommerstid. Svaret er isbreene som vi er så heldig å ha noen stykker av her i landet langt mot nord. Her ligger snøen hele året og skaper nye og spennende muligheter som skientusiaster har visst å nyttiggjøre seg. Det har igjen skapt grobunn for en turisme i breenes nærområde og det har vokst frem skisentre overalt der forholdene tillater det.

De mest kjente ligger ved Folgefonna, Tystingsbreen og Jostedalsbreen, altså på vestsiden den sørnorske fjellkjeden. Her stuper fjellsidene bratt ned og der snøen slutter fortsetter bil- og sykkelveier ned gjennom bart sommerlandskap, til fjorden, og tallrike bademuligheter. -Det er ingen tvil om at det setter en ekstra spiss på et allerede ganske eventyrlig sommeropphold.

Viktig næring

Lokalsamfunnet nyter stor glede av sommerskivirksomhetene. Det gir ikke minst jobb til befolkningen og skatteinntekter til kommunekassa. For skiløperne skal ikke jo bare stå på ski eller bade hele dagen. De skal overnatte, spise og ha det moro også. Det betyr at servicenæringen har gode dager i de hektiske månedBasecatene, midt på sommeren når innrykket er som størst. Det legges ned store ressurser og mye kreativitet, for å kunne tilby turistene et så variert og attraktivt tilbud som mulig. After ski er for eksempel et like viktig begrep for sommerskiturister, som det er på vintersportsstedene ellers i verden. Trolig vis, fordi mye av klientell er det samme. Unge, aktive mennesker som kombinere fysisk aktivitet i vakre og utfordrende omgivelser, med gleden ved å omgås sosialt med andre mennesker, med liknende interesser og innstilling.